Skip to content

Verhoging limiet Arbeidsverordening 2013

December 28, 2016

Vanaf 1 januari 2017 zullen meer werknemers in Aruba een beroep kunnen doen op de bepalingen van de Arbeidsverordening 2013 (“AV 2013”).

Conform artikel 3 van de AV 2013 geldt dat de bepalingen van deze landsverordening niet van toepassing zijn op werknemers die meer verdienen dan een bepaald bedrag bruto per jaar. Dit bedrag, het bruto jaarinkomen, wordt bepaald aan de hand van een formule, namelijk door het geldende minimumloon te verhogen met een bepaalde factor.

Per 1 januari 2017 wordt deze factor verhoogd naar 2,3. Dit betekent dat werknemers die gelijk of minder verdienen dan Afl. 46.301,76 (bruto) per jaar of Afl. 3.858,48 (bruto) per maand (2,3 x het huidige minimumloon) een beroep kunnen doen op de rechten die zijn opgenomen in de AV 2013.

De AV 2013 regelt bijvoorbeeld rechten van werknemers op rusttijden, rustdagen en overwerk vergoeding. Degenen die gelijk of minder dan het nieuwe limiet verdienen (dus minder dan Afl. 3.858,48 bruto per maand), kunnen per 1 januari 2017 bijvoorbeeld aanspraak maken op een overwerk vergoeding.

De regering heeft aangekondigd het voornemen te hebben om ook het minimumloon in januari of februari 2017 te verhogen. Het plan is om het minimumloon met 2 % te verhogen.

Indien het minimumloon ook wordt verhoogd, zal ook dit een effect hebben op het aantal werknemers die aanspraak zullen hebben op de rechten op grond van de bepalingen van de AV 2013.

Advertisements

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: