Skip to content

Ontslag door berichten op Facebook

August 23, 2016

Vorige week werd vonnis gewezen in een zaak waarin een werkneemster op staande voet werd ontslagen wegens het plaatsen van een aantal berichten op Facebook na een conflict met een leidinggevende. Als ontslaggrond wordt onder andere vermeld het uitschelden, beledigen en bedreigen van collega’s. De werkneemster begon een kort geding procedure om onder andere haar loon doorbetaald te krijgen en tot de werkplek te worden toegelaten.

Kort samengevat oordeelde de rechter dat de berichten van de werkneemster op Facebook zeer grof van aard en beledigend zijn, terwijl uit haar profiel blijkt dat zij werkzaam is bij Riu. Ook oordeelde de rechter dat het duidelijk was dat de berichten gericht waren tegen collega’s of leidinggevenden, ondanks dat de werkneemster stelde dat er sprake was van algemene opmerkingen.

Naar het oordeel van de rechter heeft de werkneemster een dringende reden gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. De door de werkneemster bepleite vrijheid van meningsuiting brengt niet met zich dat zij dergelijk taalgebruik richting collega’s kan gebruiken en een werkgever hoeft dat ook niet te accepteren. De rechter achtte ook van belang dat de berichten een negatief imago oproepen voor het bedrijf, terwijl het de taak is van een goed werkgever om andere werknemers tegen dergelijke opmerkingen te beschermen.

Werknemers dienen er rekening mee te houden dat de vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is en geen vrijbrief vormt om collega’s of leidinggevenden (grovelijk) te beledigen.

Voor het volledige vonnis zie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAA:2016:510

 

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: