Skip to content

Overeenkomst via WhatsApp

June 23, 2016

Op 8 juni 2016 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba een vonnis gewezen in een procedure in verband met een vroegtijdige beëindiging van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning.

De verhuurder vorderde betaling van een bedrag van Afl. 9.085,–, te vermeerderen met de wettelijke rente en proceskosten. De huurder vorderde ook betaling van een bedrag, namelijk Afl. 3.518,13.

De huurder verweerde zich met de stelling dat zij de gehuurde woning had verlaten volgens een afspraak met de verhuurder. De rechter concludeerde dat partijen hadden afgesproken om de huur voortijdig te beëindigen en wel naar aanleiding van prints van WhatsApp-communicatie tussen partijen. De verhuurder was – aldus de rechter – onvoorwaardelijk akkoord gegaan met de voortijdige einde van de huur. Het oordeel van de rechter naar aanleiding van de WhatsApp-communicatie is conform de algemene regel dat overeenkomsten vorm vrij zijn.

De huurder was volgens de rechter toch een gedeelte van de vordering verschuldigd, hetgeen uiteindelijk werd verrekend met de waarborgsom van Afl. 5.000,–. De verhuurder werd op haar beurt veroordeeld om een bedrag van Afl. 900,– te betalen aan de huurder (dit op basis van een zogenaamde eis in reconventie).

Het vonnis is hier te vinden:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAA:2016:404

Voor het tussenvonnis zie:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAA:2016:134

 

 

 

 

 

 

From → Other

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: