Skip to content

Verruiming toepassingsgebied Arbeidsverordening

December 29, 2015

Vanaf 1 januari 2016 zullen meer werknemers in Aruba een beroep kunnen doen op de bepalingen van de Arbeidsverordening 2013 (“AV 2013”).

Conform artikel 3 van de AV 2013 geldt dat de bepalingen van deze landsverordening niet van toepassing zijn op werknemers die meer verdienen dan een bepaald bedrag bruto per jaar. Dit bedrag, het bruto jaarinkomen, wordt bepaald aan de hand van een formule, namelijk door het geldende minimumloon te verhogen met een bepaalde factor.

Per 1 januari 2016 wordt deze factor verhoogd naar 2,2. Dit betekent dat werknemers die gelijk of minder verdienen dan Afl. 43.208,88 (bruto) per jaar of Afl. 3.600,74 (bruto) per maand (2,2 x het minimumloon) een beroep kunnen doen op de rechten die zijn opgenomen in de AV 2013.

De AV 2013 regelt bijvoorbeeld rechten van werknemers op rusttijden, rustdagen en overwerk vergoeding. Degenen die onder het nieuwe limiet verdienen (dus minder dan Afl. 3.600,74 bruto per maand), kunnen per 1 januari 2016 bijvoorbeeld aanspraak maken op een overwerk vergoeding.

Naar verwachting zullen ingaande februari 2016 nog meer werknemers onder het bereik van de AV 2013 vallen nu de regering heeft aangekondigd dat het minimumloon per 1 februari 2016 zal worden verhoogd. Het voornemen is om het minimumloon met 2,5% te verhogen.

Indien het minimumloon daadwerkelijk met 2,5% wordt verhoogd, zullen nog meer werknemers bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op een overwerk vergoeding. Voor dergelijke werknemers is dit een goede zaak. Voor sommige werkgevers betekent dit meer kosten aan salaris dan voorheen.

Advertisements

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: