Skip to content

Werknemers hebben ook verplichtingen

March 13, 2015

In de praktijk, maar ook tijdens persoonlijke gesprekken, heb ik vaak meegemaakt dat werknemers weinig of geen aandacht besteden aan de vraag wat hun verplichtingen zijn als werknemers. Waaraan vaak wel aandacht wordt besteed is de vraag wat “mijn rechten” zijn als werknemer. Deze keer wens ik juist wat voorbeelden te noemen van verplichtingen van een werknemer. Hieronder bespreek ik kort drie hiervan.

  1. Een van de verplichtingen van een werknemer is dat hij/zij verplicht is om de afgesproken werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Een kassier dient bijvoorbeeld zorgvuldig om te gaan met de gelden die hij/zij ten behoeve van zijn/haar werkgever ontvangt en de procedures van de kassa te volgen. Doet hij/zij dit niet dan kan hij/zij onder onstandigheden hiervoor aansprakeliljk worden gehouden.
  2. Een tweede voorbeeld is dat een werknemer verplicht is zich te houden aan instructies omtrent het te verrichten arbeid en instructies ter bevordering van de goede orde in het bedrijf van de werkgever. Denk aan bijvoorbeeld de verplichting voor het dragen van een helm of een rookverbod bij een olie raffinaderij. De instructies van de werkgever dienen wel binnen de grenzen van de wet en de arbeidsovereenkomst te vallen.
  3. Ten slotte is een werknemer verplicht om zich als een goed werknemer te gedragen. Onder deze algemene beoordelingsmaatstaf kunnen verschillende verplichtingen worden gebracht. Soms kan op grond van de eisen van goed werknemerschap voor een werknemer bijvoorbeeld de verplichting bestaan om overwerk te verrichten.

Als werknemer is het dus ook aan te bevelen om kennis te hebben over uw verplichtingen. Deze kunnen bijvoorbeeld in een cao, uw arbeidsovereenkomst of functie omschrijving zijn opgenomen. Deze kennis zal u ook kunnen helpen om uw werkzaamheden beter te verrichten of om uzelf te gedragen als een goed werknemer.

Voor meer informatie neem contact met ons via http://www.gobiklaw.com

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: