Skip to content

Land Aruba dient zich aan het arbeidsrecht te houden

November 3, 2014

Op 14 oktober 2014 werd een beschikking gegeven in een procedure die een werkneemster begon tegen het Land Aruba als haar werkgever.

In deze procedure oordeelde de rechter (kort samengevat) dat ook het Land Aruba zich dient te houden aan de geldende arbeidswetgeving. Dit bracht met zich mee dat het Land de arbeidsovereenkomst met deze werkneemster slechts mocht beëindigen conform de wettelijke regels (in titel 7A van het BWA), met als gevolg dat de verzoeken van de werknemer werden toegewezen. De bepalingen van titel 7A BWA waren immers van toepassing verklaard op deze arbeidsovereenkomst.

Doordat het Land Aruba zich niet aan de wettelijke regels had gehouden, werd het dienstverband met de werkneemster door de rechter per 14 oktober 2014 hersteld. Bovendien werd het Land Aruba veroordeeld om het niet ontvangen salaris te betalen vanaf de dag dat het Land Aruba gestopt was met het betalen van salaris aan de werkneemster, vermeerderd met boetes, kosten en rente.

Het Land Aruba had volgens de rechter het dienstverband met de werkneemster in strijd met de regels opgezegd. Dit door een beëindiging van het dienstverband zonder opgave van redenen, zonder een opzegtermijn en zonder het treffen van enige financiële voorziening of andere voorziening voor de werkneemster. De werkneemster was nog niet gelukt om een andere baan te krijgen en de bank dreigde met een openbare veiling van haar huis.

Door (onder andere) deze omstandigheden oordeelde de rechter dat de gevolgen van het ontslag te ernstig waren voor de werkneemster in vergelijking met het belang van het Land bij het ontslag. De rechter oordeelde ook dat het niet mogelijk was om alle belangen tegen elkaar af te wegen, aangezien Het Land de keuze voor het ontslag van de werkneemster niet eens had onderbouwd.

Het interessante van deze uitspraak is dat het Gerecht oordeelt dat Het Land niet bevoegd is om een werknemer tegen de wet te ontslaan, zelfs niet in een geval van een begrotingstekort. Dit lijkt mij terecht, want ook Het Land dient zich immers aan de geldende regels te houden en een goed voorbeeld geven. In het verlengde hiervan meen ik dat ook het Land Aruba als een behoorlijke werkgever dient te handelen en zorgvuldig en behoorlijk te werk dient te gaan bij het ontslaan van haar werknemers.

Voor de volledige uitspraak zie rechtspraak.nl, ECLI:NL:OGEAA:2014:31

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: