Skip to content

Reactie: “Taakstraf is hier niet aan de orde”

October 17, 2014

Recentelijk publiceerde Amigoe het artikel “Geen minimumstraf dader en geen opvang seksueel misbruikt kind”. Daarin werd een citaat door de Amigoe niet volledig opgetekend gerelateerd aan tekstuele keuzes, hetgeen begrijpelijk is voor een krant.

Ik leg hierbij verder uit dat mijn opmerking doelde op het niet vaststellen van minimumstraffen in het algemeen, waarbij ik tevens aan de verslaggeefster had aangegeven dat een zedendelict eigenlijk wel geen goed voorbeeld was van een geval waarin een rechter wellicht een alternatieve straf zou willen opleggen. Zedendelicten (en zeker die waarbij kinderen zijn betrokken) zijn immers naar mijn mening een van de meest schokkende delictsvormen waarmee een advocaat te maken kan krijgen, terwijl ik het gevoel van sommigen in de maatschappij dat harder gestraft mag worden bij ernstige zedendelicten begrijp. Gelet op de reactie van officier Kardol voel ik mij achteraf toch genoodzaakt om dit recht te trekken en ik bedank Amigoe voor deze gelegenheid.

Ondanks dat ik onvolledig ben geciteerd, kan ik de neiging niet weerstaan om te reageren op de stelling van Officier Kardol dat het “Klinkklare onzin” zou zijn dat een rechter wellicht een alternatieve straf (zoals een taakstraf) zou willen opleggen voor een zedendelict. Dit niet alleen omdat ik de geciteerde opmerking als niet respectvol ervaar naar (een lid van) de advocatuur, maar belangrijker nog omdat deze opmerking onjuist is. Ik zal hieronder uitleggen waarom.

Ten eerste miskent de Officier dat zedendelicten niet beperkt zijn tot het (fysiek) seksueel misbruiken van kinderen. Vandaar dat het denkbaar is dat het opleggen van een taakstraf voor een (lichtere) “zedendelict” tot de mogelijkheden behoort. Denk aan bijvoorbeeld het in het publiek tonen van intieme lichaamsdelen. Mevrouw Kardol had makkelijk hiermee rekening kunnen houden door even Titel XIII van ons wetboek van strafrecht door te hebben genomen, alvorens het maken van haar misplaatste opmerking.

Ten tweede verwijs ik naar een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 6 februari 2014 waar iemand (kort samengevat) veroordeeld werd tot een werkstraf van 100 uren, 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk werd opgelegd, alsook de maatregel van schadevergoeding. De veroordeelde had zich schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met een vijfjarig meisje. Dit voorbeeld laat zien dat het mogelijk is dat een rechter (in uitzonderlijke situaties) kan kiezen voor een taakstraf in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als passende straf.

Ik merk hierbij op dat deze zaak in Nederland afspeelde, waar zelfs een taakstrafverbod geldt voor onder andere bepaalde zedendelicten. Een dergelijke bepaling kennen wij niet in Aruba, waardoor de vrijheid van een rechter om een taakstraf in Aruba op te leggen groter is dan in Nederland en zeker als er geen richtlijnen zijn voor zedendelicten zoals door officier Kardol gesteld.

Als laatste verwijs ik naar een vonnis van ons Hof waar een veroordeelde een straf kreeg opgelegd van een jaar voorwaardelijk met onder andere als voorwaarde een “werkstraf” van 240 uren en het volgen van gedragscursussen. In dat geval betrof het een poging tot verkrachting.

Indien officier Kardol het opleggen van een taakstraf bij zedendelicten als “Klinkklare onzin” heeft gekwalificeerd, dan meen ik dat dit (mede) niet respectvol is voor het werk dat rechters verrichten in het zoeken naar een passende sanctie in elk individueel geval. Het miskent ook de realiteit dat in Nederland een taakstrafverbod in januari 2012 werd ingevoerd, nadat uit onderzoek was gebleken dat er gevallen waren waar veroordelingen voor ernstige (zeden)misdrijven werden uitgesproken waar enkel een taakstraf werd opgelegd.

Afsluitend merk ik op dat dit een les voor ons allen is. Wees voorzichtig bij interviews met de media. “Anything you say can and will be used against you.

Verschenen in de Amigoe van 16 oktober 2014.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: