Skip to content

Autodiefstal schokt rechtsorde in Aruba

September 30, 2014

In een recent gepubliceerd beschikking oordeelde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“Het Hof”) over het appel van een verdachte tegen een bevel tot gevangenhouding.

Het Hof oordeelde dat de verdenking ernstig genoeg was en dat zowel de bezwaren als de gronden voor het bevel nog aanwezig waren ten tijde van de beschikking waarbij het beroep van de verdachte ongegrond werd verklaard.

Interessant is hetgeen het Hof overwoog met betrekking tot de grond van de ernstig geschokte rechtsorde. Het Hof oordeelde dat het voor de Arubaanse samenleving onbegrijpelijk zou zijn indien de verdachte zijn berechting in vrijheid zou mogen afwachten. Het hof heeft het volgende van belang gevonden bij haar overwegingen, namelijk dat:

  1. De strafmaat van het aan verdachte verweten feit (autodiefstal) onlangs in aanzienlijke mate werd verhoogd;
  2. De Arubaanse wetgever dus tot uitdrukking heeft gebracht dat sprake is van een ernstig strafbaar feit;
  3. Het een algemeen bekend gegeven is dat de Arubaanse samenleving “gebukt gaat onder en daarom terecht klaagt over onder meer alsmaar aanhoudende autodiefstallen“;

Voor de volledige beschikking zie:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2014:34

Advertisements

From → Criminal Law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: