Skip to content

Handgemeen leidt tot ontslag

August 15, 2013

In een recent gepubliceerd beschikking moest het Hof oordelen over een geval waarin een handgemeen plaatsvond tussen een werknemer en een collega in het “backstation” van een restaurant in een hotel in Aruba, waar gasten zicht op hadden.

De collega had hierbij ondere andere een bloedneus opgelopen.

Het Hof achtte het ontslag op staande voet terecht gegeven, waarbij onder meer werd geoordeeld dat het Hof rekening houdt met de omstandigheid dat Arubaanse hotels extra aandacht zouden gegeven aan behoorlijk optreden van hun personeel in het algemeen en zware sancties zouden stellen op onbehoorlijk gedrag.

Het Hof vond mede van belang dat de goede naam van Aruba (“one happy island”) bij (Amerikaanse) toeristen niet wordt aangetast.

Voor de volledige beschikking zie:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2013:13

From → Labor law

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: